Disclaimer
Deze site is met uiterste zorg gemaakt door MijnPakketDienst. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie.

Wij willen alle partijen zo goed mogelijk informeren en van informatie voorzien. Onze website, sociale media en overig (digitale) uitingen zijn en worden met zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen informatie, prijzen, voorwaarden, adviezen en andere informatie.

Het opvolgen en gebruik van onze diensten en informatie geschiedt dan ook altijd en volledig op eigen rekening en risico.

Heeft u vragen of klachten?
Neem contact met ons op.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Auteursrecht
Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, koppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s eigendom van MijnPakketDienst. Het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door MijnPakketDienst. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens MijnPakketDienst en vrijwaart MijnPakketDienst voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid
Het is de verantwoordelijk van de klant/bezoeker van de website van MijnPakketDienst, om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen op onze website geldt niet als advies of oordeel. MijnPakketDienst aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan. Tevens is MijnPakketDienst niet verantwoordelijk voor eventuele schade na het, door de klant, aanleveren van verkeerde gegevens.

Gebruik website
Hyperlinks en pop-ups
MijnPakketDienst kan niet garanderen dat de op de websites vermelde hyperlinks en/of pop-ups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina’s op het internet kunnen en worden niet door ons gecontroleerd. Wij aanvaren derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar een hyperlink en/of pop-ups of anderszins wordt verwezen.

Kwaliteit van website
MijnPakketDienst zet zich in voor een veilige digitale omgeving. MijnPakketDienst kan echter niet garanderen dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn onder andere computervirussen, schadelijk software en/of andere programma’s. MijnPakketDienst raadt u dan ook aan om, voor gebruik, de website op de aanwezigheid van eventuele virussen of schadelijk software en programma’s te controleren.

Gegevens verstrekken aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren en/of leveren van onze producten. Wij verstrekken geen gegevens door voor reclamedoeleinden. We kunnen echter niet garanderen dat derden partijen nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Actualisering van wettelijke informatie
Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u een van de webpagina’s van MijnPakketDienst bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over ons beleid? Neem dan contact met ons op via een emailbericht naar info@mijnpakketdienst.nl; wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Heeft u een suggestie hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren neem dat contact met ons op via het bovenstaande email adres.

E-mail Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlage) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij de van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) of bevoegden is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlage) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan vallen onder geheimhoudingsplichten en/of een verschoningsrecht. Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte en vernietig vervolgens de mail. Wij doen al het mogelijke om ons netwerk vrij van virussen te houden. Wij raden u echter aan deze mail en eventuele bijlage te controleren op virussen. MijnPakketDienst is niet verantwoordelijkheid voor enig computervirus dat door deze e-mail en/of eventuele bijlagen zou kunnen worden overgebracht.

© MijnPakketDienst
Onder voorbehoud van alle rechten en weren.