ADR 3.4 verklaring
Vervoer van gevaarlijke goederen, -stoffen en/of luchtvracht

Inschrijfformulier nieuwe klanten (vervoer gevaarlijke stoffen)

 • Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij niet alleen gevaarlijke goederen en/of -stoffen verzendt, c.q. ter vervoer aanbiedt, in overeenstemming met ADR 2019-2020, hoofdstuk 3.4, dan wel (na overleg) volgens relevante bijzondere bepalingen van hoofdstuk 3.3.

 • Hoofdstuk 3.4 ADR

  In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen in gelimiteerde hoeveelheden.

  De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2.
  Bovendien is de hoeveelheid ‘0’ aangegeven in deze kolom voor alle posities die niet ter vervoer overeenkomstig dit hoofdstuk zijn toegelaten. Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke goederen die in dergelijke gelimiteerde hoeveelheden verpakt zijn, die voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn niet onderworpen aan enige andere bepalingen van het ADR, met uitzondering van de desbetreffende bepalingen van:

  1. Deel 1, hoofdstukken 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
  2. Deel 2;
  3. Deel 3, hoofdstukken 3.1, 3.2, 3.3 [behalve bijzondere bepalingen 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633, 650 e)];
  4. Deel 4, paragrafen 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8;
  5. Deel 5, 5.1.2.1 a) i) en b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
  6. Deel 6, constructievoorschriften van 6.1.4 en paragrafen 6.2.5.1 en 6.2.6.1 t/m 6.2.6.3;
  7. Deel 7, hoofdstuk 7.1 en 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (behalve 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 en 7.5.9;
  8. 8.6.3.3 en 8.6.4.
 • Luchtvracht • Uw bedrijfsgegevens

 • Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van MijnPakketDienst.