Datum: 30 maart 2021

DPD veranderingen per 01-04-2021

Vanaf 01-04-2021 heeft DPD een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd. Zie hieronder de uitleg.

We kregen het volgende bericht vanuit onze accountmanager.

Beste,

Zoals besproken breidt DPD voortdurend de capaciteit uit om in te spelen op de behoeften van verzenders en ontvangers in de sterk groeiende pakketmarkt. Door COVID-19 is de stroom aan pakketten nog sterker gegroeid het afgelopen jaar.
Daar bovenop zien we in het voorjaar vaak een toename in verzendverkeer omdat mensen hun huizen en tuinen klaar maken voor het voorjaar, de zogenoemde voorjaarspiek. We zien in die periode dan ook vooral het aantal Niet Standaard Pakketten (NSP) toenemen.

Deze pakketten noemen we Niet Standaard Pakketten omdat ze afwijkende afmetingen, gewicht of vorm hebben. Dit heeft tot gevolg dat deze pakketten niet op de voor ons optimale manier verwerkt kunnen worden in het proces, waardoor de totale verwerkingscapaciteit niet optimaal benut kan worden.
Om de totale verwerkingscapaciteit van ons bedrijf zo hoog mogelijk te houden, en daarmee recht te doen aan de afspraken met al onze klanten, kunt u vanaf 1 april 2021 geen Niet Standaard Pakketten meer verzenden via DPD.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 april tot 1 augustus 2021 kunt u geen Niet Standaard Pakketten meer verzenden met DPD. Indien de te verwerken hoeveelheid pakketten onverminderd hoog blijft, is het mogelijk dat we deze periode verlengen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat er gedurende deze periode toch Niet Standaard Pakketten via uw organisatie bij DPD worden aangeboden, dan geldt een NSP-toeslag van € 6,- per pakket.

De aanpassing vanaf 1 april is dat er bij DPD ook naar de diameter wordt gekeken.

Verder wordt de NSP toeslag aangepast van € 2,50 naar € 6,00.

Voor de volledigheid een overzicht van de NSP:

Een pakket wordt als Non Standard Parcel beschouwd als:

  • Een pakket een lengte heeft of diagonaal gemeten langer is dan 130 cm;
  • Het pakket zwaarder is dan 20 kilogram;
  • Het pakket een onstabiele, onregelmatige vorm heeft (bol, cylinder, rol);
  • Het pakket niet, of niet goed verpakt is volgens de verpakkingsrichtlijnen.

(zie dpd.com/nl/nl/support/inpakken/);

  • Het label op het pakket ontbreekt of slecht leesbaar is;
  • Een pakket dat, om welke reden dan ook, extra handmatige verwerking of sortering vereist.

Als het pakket groter is dan 175 cm, zwaarder dan 31,5 kg of de omvang groter is dan 300 cm, dan geldt alleen de toeslag voor overgrote en overgewicht.