Categorie: Geen
Datum: 10 juni 2022

UPS verhoging tarieven

Belangrijk: UPS-servicetarieven worden op 26 juni aangepast

Via deze weg wensen we u op de hoogte te brengen dat we onze tarieven voor bepaalde UPS-diensten zullen aanpassen.

Met ingang van 26 juni 2022 zullen onze gepubliceerde tarieven voor de binnenlandse UPS Standard service met 2% stijgen in Nederland. De gepubliceerde tarieven voor alle andere diensten blijven ongewijzigd.

Deze tariefswijziging is noodzakelijk om de hogere kosten te compenseren die door een ongekende inflatie zijn veroorzaakt. Hierdoor trachten we een balans te vinden tussen de uitdagingen van de huidige dynamische wereldwijde logistieke markt en onze inzet om bedrijven van elke omvang in contact te brengen met klanten over de hele wereld.